info.vzayemodiya@gmail.com
+38 (067) 393-80-65

Бізнес-тренінги (варіант 3)

З питань вартості, тривалості, найближчої дати проведення тренінгів та інших організаційних питань звертайтеся до менеджера за телефонами:

(061) 270-92-91; 067-393-80-65

Тренінг для індустрії краси

  • Що дійсно потрібно клієнтам? Критерії їх задоволеності.
  • Особливості та мотиви клієнтів, що користуються послугами Індустрії Краси.
  • Що бачать клієнти і чого не бачать співробітники?
  • "Чари" невербального контакту. Формування сприятливого враження.
  • Грамотний і результативний вербальний контакт.
  • Способи мотивації клієнтів на покупку.
  • Взаємодія з клієнтами в конфліктних ситуаціях.
  • Психологічний тиск і способи захисту від нього, захист від маніпуляцій.
  • "Ресурсні стану" і як працювати з неприємними переживаннями і станами?
  • Що викликає невдоволення і роздратування клієнтів? І що з цим робити?

автор: Ірина Куратченко

Перейти до тренінгу Тренінг для індустрії краси

Успішна робота на виставці

Завдання:
• Ознайомитися з варіантами організації виставкового місця.
• Навчитися встановлювати контакт, вивчати потреби клієнта, пропонувати продукцію, працювати з запереченнями, вести цінові переговори і укладати угоди.
• Вивчити особливості взаємодії, що сприяє створенню довгострокових відносин з клієнтами.
• Вивчити можливості роботи з клієнтами після проведення виставки.

автор: Ірина Куратченко

Перейти до тренінгу Успішна робота на виставці

Управління конфліктом. Робота з претензією.

Завдання:
• Навчитися розпізнавати ознаки конфліктної ситуації ще до її виникнення.
• Навчитися відрізняти суб'єктивні і об'єктивні причини виникнення конфлікту
• Навчитися бути посередником у вирішенні конфліктів.
• Особливості управління внутрішньокорпоративними конфліктами і конфліктами між організаціями.
• Моделі поведінки та техніки управління, які сприяють розв'язанню конфліктів.

автор: Ірина Куратченко

Перейти до тренінгу Управління конфліктом. Робота з претензією.

Мотивація персоналу

Завдання:
• Ознайомитись з прийомами посилення мотивації співробітників.
• Освоїти матеріальні та нематеріальні способи мотивації персоналу на роботу.
• Навчитися підбирати найбільш ефективні інструменти для мотивування співробітників.
• Навчитися формувати у співробітників цільові установки.
• Підвищити рівень лояльності до компанії
• Обговорити помилки при побудові системи мотивації в компанії.

автор: Ірина Куратченко

Перейти до тренінгу Мотивація персоналу

Як зняти свій бізнес з «ручника»? (Основи ефективного управління)

Програма:
• Ручне управління або ручне гальмо - чи можна управляти по-іншому?
• Управлінське рішення: підготовка, прийняття, організація, контроль, оцінка.
• Вишукування резервів і усунення внутрішніх обмежень.
• Як правильно організувати роботу з інформацією.
• Основи управління часом для керівника бізнесу.
• Проведення нарад - швидко і ефективно.
• Як керівнику не перетворитися на старшого виконавця?
• Праця і капітал - зрозуміти і домовитися (основи мотивації персоналу).

Цільова аудиторія: керівники (топ-менеджери) малого та середнього бізнесу, керівники середньої ланки підприємств.

автор: Олена Панкратова

Перейти до тренінгу Як зняти свій бізнес з «ручника»? (Основи ефективного управління)

Публічний виступ та презентація

Завдання:
• Отримати навички складання та проведення презентацій;
• Освоїти процес комунікації з аудиторією;
• Знайти свій стиль в ролі оратора;
• Розвиток індивідуальної концепції самопросування.

автор: Ірина Куратченко

Перейти до тренінгу Публічний виступ та презентація

Геній спілкування

Майстрами спілкування не народжуються - ними стають. Здатність чітко, впевнено, цікаво, яскраво і переконливо викладати свої думки - це мистецтво, навчитися якому може кожен. Все наше життя пов'язана зі спілкуванням і сильно залежить від нього. Курс допомагає оволодіти навичками, які дозволяють легше добиватися своїх цілей, будь то кар'єрний ріст, популярність, повагу, поліпшення відносин, впевненість в собі.

Завдання:
• Навчитися дохідливо викладати свої думки;
• Відчувати себе впевнено під час будь-якого спілкування;
• Говорити яскраво, цікаво, захоплююче;
• Володіти своїм голосом і виразністю мовлення;
• Управляти увагою слухачів;
• Відповідати на несподівані питання.

автор: Ірина Куратченко

Перейти до тренінгу Геній спілкування (відгуки, фотозвіт)

Техніка проведення метапрограммного інтерв’ю

Завдання:
• навчити учасників використовувати сучасні методи та технології пошуку і відбору персоналу, що дозволяють сформувати ефективну команду однодумців.

автор: Ірина Куратченко

Перейти до тренінгу Техніка проведення метапрограммного інтерв’ю

Тренінг ефективних комунікацій

Програма:
• Постановка цілей, планування індивідуальної та колективної роботи.
• Техніки візуалізації цілей і планів.
• Правила формулювання і видачі завдань.
• Техніки оцінки завдань і розстановка пріоритетів.
• Правила передачі і отримання ділової інформації. Структура комунікації.
• Особливості ділових комунікацій з клієнтами, керівником, підлеглими.
• Техніки роботи з емоційними і ресурсними станами.
• Формування навички відстеження точки вибору.
• Формування навички активного слухання.
• Поняття і значимість відповідальності у діловій взаємодії.

автор: Олена Панкратова

Перейти до тренінгу Тренінг ефективних комунікацій

Тренінг командоутворення

Завдання:
• Продемонструвати переваги командної роботи;
• Удосконалити спілкування в команді;
• Освоїти навички зворотного зв'язку;
• Удосконалити процеси прийняття рішень у команді;
• Навчити бачити людину в командному ролі, розвинути серед членів команди повагу до ролі кожного, поліпшити здатність приймати обмеження і використовувати сильні сторони кожного учасника;
• Отримати задоволення від спільної роботи.

автор: Ірина Куратченко

Перейти до тренінгу Тренінг командоутворення (фотозвіт)

Тренінг комунікативної компетентності

Завдання:

• Освоєння концепції комунікативної компетентності в міжособистісному взаємодії;
• Відпрацювання навичок вступу в контакт з використанням мають до контакту сигналів;
• Відпрацювання навичок активного слухання;
• Відпрацювання технік зниження емоційної напруги.

автор: Ірина Куратченко

Перейти до тренінгу Тренінг комунікативної компетентності

Керівник - лідер, тактик, організатор

Програма:
• Керівник середньої ланки: статуси, ролі, рішення, повноваження і сфера відповідальності.
• Підхід «Господар ключів» (ключові компетенції керівника, права та обов'язки).
• Виконання і управління - розділяй і організуй.
• Правила успішної організації робочого часу (свого і співробітників).
• Методика «Завдання здійснимо!» (Як формулювати, видавати і розподіляти завдання).
• Контроль в роботі: ЩО, НАВІЩО і КОЛИ.
• Як не перетворитися з керівника у старшого виконавця.
• Основи комунікативної компетентності (як поліпшити взаємодію з вищим керівником, підлеглими, сусідніми відділами і службами).
• Розбір практичних ситуацій.

Програма тренінгу орієнтована на керівників середньої ланки, керівників підрозділів. Можливо індивідуальне консультування або тренінгова робота з малими групами (2-3 учасника).

автор: Олена Панкратова

Перейти до тренінгу Керівник - лідер, тактик, організатор

Конфліктологія

Програма:
• Теорія конфліктів (види, типи, ознаки, властивості).
• Типи конфліктних клієнтів.
• Техніка «активного слухання».
• Пошук внутрішнього ресурсу.
• Відпрацювання навички саморегуляції і самоврядування.
• Відпрацювання вміння впливати на настрій конфліктуючого клієнта.
• Позитивна сторона конфлікту.
• Аналіз ситуацій з практики та відпрацювання рішень.

Програма може бути адаптована під конкретні конфліктні ситуації, які є найбільш типовими чи найпроблемнішими для Вашого колективу.

автор: Олена Панкратова

Перейти до тренінгу Конфліктологія

Тайм-менеджмент

Або ми використовуємо час, або втрачаємо його.
Якщо ви хочете керувати власним життям, ви повинні розуміти, як ви дієте у часі, і управляти процесами власної діяльності

Завдання:
• Навчитися використовувати свій час результативно, ефективно, творчо;
• Продемонструвати учасникам, як час може стати помічником;
• Засвоїти продуктивні прийоми організації часу і зробити їх частиною своїй повсякденній діяльності.

автор: Ірина Куратченко

Перейти до тренінгу Тайм-менеджмент

Клієнт-орієнтовані продажі

Програма:
• Структура продажів, процедура продажу.
• Що таке організація, орієнтована на клієнта.
• Відмінність клієнт-орієнтованих продажів від "звичайних"продажів (структура, властивості, складові елементи).
• Базове ставлення до клієнта.
• Споживча цінність товару.
• Види потреб клієнтів, правила їх розпізнавання.
• Правила встановлення емоційного контакту з клієнтом.
• Обробка заперечень.
• Відпрацювання ефективних невербальних засобів спілкування (голос, жести, міміка, пози).
• Навички роботи з емоціями.

автор: Олена Панкратова

Перейти до тренінгу Клієнт-орієнтовані продажі

Тренінг професійного розвитку

Завдання:
• оцінити потенціал для просування і зниження ризику висування некомпетентних співробітників;
• організувати зворотний зв'язок з працівниками з приводу якості їх роботи;
• розробити ефективні програми навчання та розвитку персоналу.

автор: Ірина Куратченко

Перейти до тренінгу Тренінг професійного розвитку

Сервіс в продажах

Програма:
1. Формування базового ставлення до покупця.
2. Важливість і значимість покупця.
3. Виявлення успішних та усунення неуспішних стратегій поведінки продавця-консультанта.
4. Поняття особистої відповідальності (бачення покупця як людину, а не як об'єкта, що заважає працювати; опрацювання страхів, невпевненості у спілкуванні з покупцем; опрацювання неуспішних переконань і стратегій поведінки).
5. Техніки саморегуляції.
6. Уміння справлятися із стресом і власним негативним настроєм.
7. Управління настроєм покупця (позитивний настрій на роботу, на спілкування з покупцем; підвищення стресостійкості; уміння сформувати позитивний настрій у будь-якого покупця).
8. Правила встановлення контакту з покупцем.
9. Привітання - вербальна та невербальна зони (вміння вчасно і тактовно встановити контакт з покупцем; використовувати при вітанні правильні слова, володіти своїми невербальними засобами спілкування).
10. Виявлення потреби клієнта.
11. Пропозиція товару, презентація "в потребу".
12. Розуміння споживчої цінності товару.
13. Додаткова пропозиція (знання вигод товару, уміння їх запропонувати кожному покупцеві індивідуально; вміння зробити додаткова пропозиція товару).
14. Типи клієнтів, види потреб (критерії, класифікація).
15. Складання типологічної карти (з урахуванням специфіки товару та клієнтської бази), (класифікація клієнтів, формування списку основних потреб; вміння запропонувати вигоду товару в потребу клієнта).
16. Формування навички «активного слухання».
17. Правила обробки заперечень покупця (вміння розпізнати покупця, виявити його потреби, цінності; правильно ставити запитання покупцю; вміння сприймати від покупця максимум інформації, щоб зробити правильне пропозицію).
18. Відстеження сигналів покупки. Завершення продажу.
19. Прощання з покупцем.

автор: Олена Панкратова

Перейти до тренінгу Сервіс в продажах

Тренінг-робота із запереченнями та протистояннями клієнта

Завдання:
• сформувати навички роботи з важкими клієнтами;
• навчитися переконувати клієнта та працювати зі складними запереченнями.

автор: Ірина Куратченко

Перейти до тренінгу Тренінг-робота із запереченнями та протистояннями клієнта

Технологія успішного продажу

Програма:
• Структура продажів, процедура продажу.
• Правила встановлення контакту з клієнтом.
• Навички роботи з емоціями.
• Види потреб клієнтів, їх розпізнавання.
• Презентація в потребу.
• Ефективна обробка заперечень.
• Основи комунікативної грамотності.
• Навичка активного сприйняття (активного слухання).
• Як правильно використовувати в продажах голос, міміку, жести.
• Додатковий ресурс, внутрішні резерви зростання продажів.
• Претензії клієнтів. Основи конфліктології.
• Базове ставлення до клієнта.
• Підвищення рівня відповідальності та самомотивації.
• Вправи для підвищення стресостійкості та профілактики профвигоранія.

Тренінг для продавців-консультантів, працівників торговельних залів, менеджерів з продажу, працівників відділів збуту.

автор: Олена Панкратова

Перейти до тренінгу Технологія успішного продажу

Тренінг професійних продажів

Завдання:
• Сформувати навички застосування ефективної сучасної технології продажу;
• Підвищити особисті продажі і продажі компанії в цілому;
• Навчитися створювати довірчий клімат і підтримувати відносини з клієнтом;
• Сформувати навички визначення прихованих інтересів та потреб клієнта;
• Вміти приводити клієнта до рішення і чітко завершувати операцію

У процесі роботи, учасники тренінгу створюють корпоративний стандарт - методичний посібник по всіх етапах продажу. Посібник створюється таким чином, що може постійно розвиватися і поповнюватися з урахуванням змін на ринку.
Перевага посібника полягає в тому, що воно підвищує економічну ефективність роботи за рахунок підвищення якості продажів і зниження термінів підготовки нових співробітників

автор: Ірина Куратченко

Перейти до тренінгу Тренінг професійних продажів

Якщо Ваш клієнт - підприємство

Програма:
• Правила пошуку клієнтів, створення клієнтської бази.
• Кліентологія: види, особливості, потреби.
• Навичка «активне сприйняття» (чим зацікавити клієнта).
• Презентація товару: що ви насправді продаєте?
• Обробка заперечень.
• Як зацікавити осіб, які не приймають рішення, але стоїть на шляху продажу.
• Правила та особливості телефонних продажів.
• Переваги домашніх заготовок.
• Робота з собою: від зовнішнього вигляду до мовних стратегій.
• Опрацювання переконань, що заважають продажу.
• Використовуємо особистий ресурс (управління своїми емоціями, налаштованість на роботу).
• Претензії клієнтів - як отримати користь.

Тренінг для менеджерів відділів збуту виробничих підприємств, оптовиків, регіональних менеджерів, менеджерів по роботі з клієнтами та інших категорій продавців товарів промислового призначення.
Специфіка тренінгу: основна увага приділяється особливостям продажу товарів і послуг для юридичних осіб.

автор: Олена Панкратова

Перейти до тренінгу Якщо Ваш клієнт - підприємство


Анонс тренінгів

Нема подій

Наші фахівці: